Τα βασικά ποσοστά ενίσχυσης που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που παρατίθεται.

Σε ότι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων σημειώνεται ότι υπάρχουν διάφορα και διαφορετικά ποσοστά και ανώτερα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης.

Κατεβάστε τον Χάρτη ΕΔΩ

xartis_pe_apo_010117