Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Νέα ημερομηνία υποβολής είναι η Τετάρτη31 Οκτωβρίου 2018

Με την ορθή επανάληψη της συγκεκριμένης τροποποίησης μεταβλήθηκε και ο χρόνος επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Πλήρη και επικαιροποιημένη ανάλυση των δράσεων θα βρείτε