ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΚΜ

Παράταση υποβολών

Εκδόθηκε η Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης και της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης από 14-6-2019, στις 15-7-2019.

Παράλληλα τροποποιούνται σημεία της πρώτης απόφασης.

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης εδώ