Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» μέχρι την μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00