Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου

με περίοδο υποβολής από από 2–7–2019 έως 30-9-2019

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος