Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Προκήρυξη καθεστώτος

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και λήξη η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Το προσχέδιο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Σύντομη παρουσίαση του καθεστώτος εδώ.