Νέα Προκήρυξη

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με περίοδο υποβολής από 6 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος