ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΚΜ

Τροποποίηση πρόσκλησης

Εκδόθηκε η Πρώτη τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογία για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , ΕΣΠΑ 2014-2020, με την οποία τροποποιούνται βασικά σημεία που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος

Αναλυτικά βασικές πληροφορίες για την πρόσκληση όπως τροποποιήθηκε θα βρείτε εδώ.