Μεταποίηση – Τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προκηρύχθηκε νέα δράση.

Αναλυτικά πληροφορίες για τη δράση:

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας