Παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019