Σε αναμονή προκήρυξης

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Αναμένεται προκήρυξη νέου καθεστώτος στον Αναπτυξιακό Νόμο που αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Το προσχέδιο της προκήρυξης θα το βρείτε εδώ.

Σύντομη παρουσίαση του καθεστώτος εδώ.