Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

Παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Νέα ημερομηνία υποβολής είναι η Πέμπτη15 Νοεμβρίου 2018

Με την ορθή επανάληψη της συγκεκριμένης τροποποίησης μεταβλήθηκε και ο χρόνος επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Πλήρη και επικαιροποιημένη ανάλυση των δράσεων θα βρείτε