Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

  1. Αρχική
  2. Νέα
  3. Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Από 22/3/2023 υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η δέσμη αποτελείται από τις δράσεις:

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Οι δράσεις επιδοτούν υπό προϋποθέσεις πολλές κατηγορίες επενδυτικών ενεργειών (π.χ. κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος, μελέτες, κόστη μισθοδοσίας κτλ)

Προτείνεται προσεκτική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου και των λοιπών προύποθέσεων της πρόσκησης πριν την υποβολή της πρότασης

Η διαδικασία των υποβολών είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας