Σχετικά

Στη σελίδα μας θα βρείτε εύκολα και γρήγορα τις βασικές και επίκαιρες πληροφορίες που χρειάζεστε για θέματα του αντικειμένου μας, ενώ παράλληλα η ομάδα μας είναι σε έτοιμη να σας υποδεχτεί και να σας υποστηρίξει για την επίτευξη των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σας στόχων.

Οι υπηρεσίες μας

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης Management (Management Support)

Στρατηγικός σχεδιασμός Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών Διοικητική λογιστική