ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Υπηρεσίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργίας τη επιχείρησης

• Στρατηγικός σχεδιασμός • Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων • Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών • Διοικητική Λογιστική

Φορολογικές – λογιστικές υπηρεσίες

• Λογιστικές υπηρεσίες • Φορολογικές υπηρεσίες • Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού • Γενικές υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα • Διαχείριση φορολογικών υποθέσεων

Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

• Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 • Προγράμματα νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020 • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 – 2013 • Προγράμματα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης • Ερευνητικά προγράμματα • Ευρωπαϊκά προγράμματα

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

• Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών • Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών • Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων

Υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων

• Σχεδιασμός μάρκετινγκ • Οργάνωση τμήματος πωλήσεων • Υπηρεσίες δικτύωσης σε εφοδιαστική αλυσίδα

Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής

• Μελέτη και σχεδιασμός μηχανογραφικών υποδομών • Ανασχεδιασμός μηχανοργάνωσης • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής
Call now
for free consultation
: 2310-222561
Mail now
free consultation
: info@euro-link.gr

Θέλετε να Ξεκινήσετε την Νέα σας Επιχείρηση;

Είμαστε Δίπλα σας από το 2000, Προσφέροντας Λύσεις Ανάπτυξης.