Παράταση υποβολής αιτήσεων σε 2 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

  1. Αρχική
  2. Νέα
  3. Παράταση υποβολής αιτήσεων σε 2 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

 

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας