ΝΕΑ


Παράταση

October 8, 2019

Παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/16 παρατείνεται έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Read more

Επιχειρούμε Έξω

September 30, 2019

Επιχειρούμε Έξω

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Νέα παράταση

September 3, 2019

Νέα παράταση

του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/16

Read more

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

August 27, 2019

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΚΜ

August 26, 2019

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΚΜ

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Επιχειρούμε Έξω

July 15, 2019

Επιχειρούμε Έξω

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Παράταση

July 15, 2019

Παράταση

του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/16

Read more

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΚΜ

July 12, 2019

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΚΜ

Νέα παράταση υποβολών

Read more

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

July 5, 2019

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών

Read more

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

July 5, 2019

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Προκήρυξη καθεστώτος

Read more

Νέα Παράταση

June 21, 2019

Νέα Παράταση

του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/16

Read more

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

June 19, 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν βαθμολογικοί πίνακες και αποφάσεις απόρριψης

Read more

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΚΜ

June 13, 2019

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΚΜ

Παράταση υποβολών

Read more

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΚΜ

June 13, 2019

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΚΜ

Τροποποίηση πρόσκλησης

Read more

Μεταποίηση – Τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

June 13, 2019

Μεταποίηση – Τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προκηρύχθηκε νέα δράση.

Read more

“ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

June 5, 2019

Έληξε η περίοδος υποβολών του Β’ κύκλου

Read more

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

June 4, 2019

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Read more

Σε αναμονή προκήρυξης

May 17, 2019

Σε αναμονή προκήρυξης

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Read more

Ένταξη έργων

December 28, 2018

Ένταξη έργων

Ένταξη έργων

December 28, 2018

Ένταξη έργων

Παράταση

December 27, 2018

Παράταση

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Read more

Ένταξη έργων

December 21, 2018

Ένταξη έργων

Έναρξη Υποβολών

December 21, 2018

Έναρξη Υποβολών

Γενική Επιχειρηματικότητα

Read more

Νέα Προκήρυξη

December 19, 2018

Νέα Προκήρυξη

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Read more

Νέα Προκήρυξη

December 19, 2018

Νέα Προκήρυξη

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Read more

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

October 31, 2018

Παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Read more

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

September 27, 2018

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Βήμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Άλμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

June 4, 2018

Η Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων.

Read more

Ψηφιακό Άλμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Άλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Ψηφιακό Βήμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Επικοινωνήστε Μαζί μας